Pomoc prawna

NASI PARTNERZY PRAWNI

W związku z kompleksowym świadczeniem usług związanych z obrotem nieruchomościami zapewniamy jednocześnie fachową pomoc prawną z zakresu prawa cywilnego oraz administracyjnego, odnoszącą się zwłaszcza do kwestii związanych bezpośrednio z obsługą prawną nieruchomości, w tym regulowaniem ich stanu prawnego oraz zabezpieczaniem interesów stron w umowach związanych ze sprzedażą i użytkowaniem lokali.

Powyższa pomoc prawna oferowana jest wszystkim klientom przez współpracującego z naszą firmą adwokata Radosława Szczepaniaka prowadzącego Kancelarię Adwokackę w Poznaniu przy ul. Masztalarskiej 6/4.


Radosław Szczepaniak
ADWOKAT
Ul. Masztalarska 6/4, 61 – 767 Poznań
tel. 601 968 220Specjalizacja:


1) Prawo cywilne:

– prawo rzeczowe
– prawo lokalowe
– prawo zobowiązań
– prawo spadkowe
– prawo odszkodowawcze
– postępowania wieczystoksięgowe

2) Prawo administracyjne:

– prawo budowlane
– gospodarka nieruchomościami
– planowanie i zagospodarowanie przestrzenne

3) Prawo gospodarcze:

– obsługa prawna przedsiębiorców prowadzących działalność w formie indywidualnej działalności gospodarczej oraz spółek prawa handlowego